Tiedon hankinta ja jalostaminen sekä tiedon louhinta - päivä 2.

Tiedon hankinta ja jalostaminen sekä tiedon louhinta - päivä 2.

keskiviikko 29.5.2019
Mistä 14:00 Aikeissa 17:00
Country Name
0 osallistuja
Koulutuksen tarkka kellonaika ja paikka tarkenutuvat myöhemmin! Seuraa ilmoitteluamme!

Ilmoittaudu koulutukseen tästä:

Koulutuksessa kehitetään tiedon hankintaan, seurantaan ja rapor-tointiin liittyviä kykyjä. Tietoyhteiskunnan informaatiotulvan hallit-semiseksi tarvitaan tehokkaita työkaluja tiedon seurantaan.

Toimiva tiedonseurannan malli ja siihen perustuva ratkaisu on samalla myös tehokas kilpailuvaltti, jolla asiantuntijaorganisaatio pystyy sitouttamaan asiakkaansa entistä paremmin ja palvelemaan myös näiden tiedontarpeita. Tähän kehitetään kyselyn ja työpajojen avulla erityisesti tilitoimistoille tarkoitettu tiedon seurannan malli TISMA (digitaalinen platform), jonka avulla tilitoimistot voivat tehokkaasti pysyä ajan tasalla heidän kannaltaan keskeisestä informaatiotarjonnasta ja välittää tätä informaatiota edelleen asiakkailleen näille sopivan informaatioprofiilin mukaisesti. Tiedon seurannan malli TISMA mahdollistaa ammatillisen tiedon ajantasaisuuden automaattisena syötevirtana.

Koulutukseen osallistuvat yritykset tuovat oman asiantuntemuksensa platformin kehittämiseen ja sisältöjen suunnitteluun.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Näytä rakkautta.

Anna like!

Kiitos.

Kuten jokainen haluaa help paljon.

Kiitos.